Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

18.11.2013
Lasten oikeuksien päivä: Miten lisätä vammaisten lasten osallisuutta?
 

- Vammaisten lasten osallisuuden edistämiseksi aikuisten pitää muuttaa kolme asiaa: aikuisten asenteita ja vuorovaikutustaitoja sekä palveluiden rakenteita, kirjoittaa Johanna Olli Vammaispalvelujen käsikirjassa 18.10.2013 julkaistussa tekstissä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla kuulluksi. Lasten osallistuminen lisääntyisi, jos aikuisten asenteet muuttuisivat niin, että he oppisivat näkemään lapsen oman elämänsä subjektina. Vammainen lapsi tulisi nähdä yksilönä, ei vain toimenpiteiden kohteena tai vain vamman kautta.  Aikuisten pitäisi keskittyä vammaisen lapsen vahvuuksiin.

Palveluiden rakenteiden pitäisi mahdollistaa vammaisen lapsen, eikä vain hänen vanhempiensa, pitämisen asiakkaana. Tärkeää on antaa tilaa lasten keskinäisille suhteille. Vammaista lasta avustavien aikuisten pitää ymmärtää välillä siirtyä etäämmäksi, jotta lapsen on helpompi olla osa lapsiryhmää.  Instituutioiden rakenteisiin tarvitaan myös riittävästi aikaa lasten kuunteluun, mikä vaatii yleensä tutustumista lapseen ja vaihtoehtoisiin kommunikaatiomuotoihin.

Vammaisen lapsen osallistumisen mahdollistaa aikuisten ja lasten aidosti vastavuoroinen kommunikaatio, jonka perustana on aikuisen halu luoda suhde lapseen. Tarpeellista olisi myös lapsen omien näkemysten ilmaisun mahdollistavan kommunikointimenetelmän käyttö, joka usein ei ole pelkkä puhe.  Aikuisten täytyy osata käyttää myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten esine- tai kuvakommunikaatiota ja tukiviittomia, vammaisten lasten kanssa. Niitä käytettäessä aikuisten on tärkeä miettiä, mitä vaihtoehtoja lapsille tarjotaan. Jos lapset eivät saa vaikuttaa vaihtoehtoihin, heillä ei ole mahdollisuutta tuoda esiin niitä asioita, jotka ovat heille itselleen tärkeitä.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin halu kuunnella lasta, kirjoittaa Johanna Olli.


Johanna Olli, TtM, TYKS-säätiön tutkimusyksikkö
Mitä jos vammaiset lapset ja nuoret osallistuisivat oman elämänsä päätöksiin?
Vammaispalvelujen käsikirja, sivulla
www.sosiaaliportti.fi


Lasten oikeuksien päivä


Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11.2013. Tänä vuonna yhteisenä kansallisena teemana ovat vammaisten lasten ja nuorten oikeudet.


Osallistu Tukiliiton Lasten oikeuksien päivän webinaariin

Webinaari eli verkkoluento pidetään keskiviikkona klo 18.30-19.30.

Paikka:
Verkko. Voit siis osallistua kotisohvalla, koneen äärellä.

Miten mukaan:
Katso verkkosivuiltamme tarkemmat tiedot ja linkki, jonka kautta pääset mukaan webinaariin:
www.kvtl.fi/fi/perhesivut.Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1072

 Kuva: www.lapsiasia.fi
   

 
Takaisin