Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

10.5.2011
Helsingin seudun palveluista kerrotaan nyt myös selkokielellä
 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluista kertova selkokielinen verkkosivusto on avattu osoitteessa www.helsinginseutu.fi/selkokieli. Sivusto palvelee henkilöitä, joilla on vaikeuksia yleiskielisen tekstin lukemisessa tai ymmärtämisessä.

Verkkosivustolla esitellään erityisesti selkokielen kohderyhmiä koskettavia palveluja.  Sivusto tarjoaa tietoa kaupunkien peruspalveluista, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta, joukkoliikenteestä, ympäristöpalveluista ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi kerrotaan kaupunkien päätöksenteosta ja siitä, miten asukkaat voivat vaikuttaa kotikaupunkiensa toimintaan.

Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommin luettavaa ja ymmärrettävää kieltä. Sitä tarvitsevat muun muassa ihmiset, joilla on kehitysvamma, tarkkaavaisuus- tai oppimishäiriö, dysfasia tai dementia. Selkokielestä hyötyy myös osa maahanmuuttajista.

Selkokielisyyden takeena sivustolla käytetään Selkokeskuksen myöntämää selkologoa. Tekstien mukautuksen selkokielelle on tehnyt Kehitysvammaliiton omistama FAIDD Solutions Oy. Sekä graafisessa ilmeessä että teknisessä toteutuksessa on otettu huomioon Kehitysvammaliiton esteetöntä verkkopalvelua koskeva ohjeistus.

Ruotsinkielinen selkosivusto avataan myöhemmin tänä vuonna.

Palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien viestintä- ja tietotekniikkayksiköt yhdessä Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n kanssa.

Lisätietoja: www.helsinginseutu.fi/selkokieli

Lähde: www.hel.fi › Hel.fi-etusivu › Uutiset


 
Takaisin