Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

22.10.2013
Kela keskittää tulkkauksen välitys- ja etätulkkauspalvelut Turkuun
 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.9.2010. Kela järjestää tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Kelan tulkkauspalvelua käyttää noin 5200 asiakasta.

Vuoden 2014 alusta Kela keskittää välitystoiminnan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen (VATU-keskus) Turkuun. Yksikön tehtäväksi siirretään 1.1.2014 alkaen myös etätulkkauspalvelun tuottaminen.Välitystoiminta siirretään Kelalle, koska tästä katsotaan olevan hyötyä asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämisen kannalta.

Kela myöntää asiakkailleen oikeuden tulkin käyttöön ja järjestää tarvittavat palvelut, joten on luontevaa, että myös tulkkien välityspalvelu hoidetaan keskitetysti Kelasta.  Siirrolla Kela haluaa varmistaa asiakkaille yhdenmukaisen palvelun asuinpaikasta riippumatta.

Etätulkkauspalvelun kehittäminen jatkuu

 Etätulkkauksen järjestämiseen on liittynyt monenlaisia haasteita. Siksi päätimme siirtää myös etätulkkauksen tuottamisen Kelan omaksi toiminnaksi ja rakentaa uuden välityskeskuksen tiloihin studiot etätulkkausta varten.

Tulkkausstudioiden laitteilla, etätulkkausohjelmalla ja tietoliikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys palvelun onnistumiseen eli erityisesti kuvan laatuun. Omana toimintana Kela voi kehittää ja testata palvelun laadun kannalta olennaisia asioita.

Välitystoiminnan ja etätulkkauksen tuottamista varten Kela on rekrytoinut VATU-keskukseen 31 uutta toimihenkilöä, joista noin puolella on tulkkitausta. Rekrytoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota monipuoliseen osaamiseen ja asiakaskunnan erityistarpeiden ymmärtämiseen. Uudet toimihenkilöt saavat laajan perehdytyksen ja koulutuksen tehtäviinsä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme Kelan palvelumallin mukaista laadukasta ja jatkuvasti kehittyvää palvelua.

Välitystoimintaa varten Turussa sijaitsevan VATU-keskuksen toimitiloja on myös laajennettu.


Miten Kelan välityskeskus palvelee?

Välitystoiminnan siirto Kelan palveluksi näkyy asiakkaille vuoden 2014 alusta pidempinä palveluaikoina sekä välityksessä että etätulkkauksessa. Tulkkaustilauksen tekeminen tulee aiempaa joustavammaksi, koska tilauksen voi tehdä myös illalla ja viikonloppuna, ennalta arvaamattomaankin tapahtumaan. Välityskeskus voi aloittaa tulkin hakemisen heti tilauksen saavuttua. Erillistä päivystävää välityskeskusta ei enää ole.

Suurin asiakkaalle näkyvä muutos on välityskeskuksen yhteystietojen muuttuminen ja henkilökohtaisen asiointimahdollisuuden poistuminen. Uusista palveluajoista ja välityskeskuksen yhteystiedoista tiedotetaan jokaiselle asiakkaalle joulukuussa lähetettävällä kirjeellä. Etätulkkausta käyttävä asiakas voi jatkossa hoitaa etätulkkausasioinnin ja tulkkaustilauksen tekemisen samalla yhteydenotolla.

Kelan välityskeskuksen palveluajat 1.1.2014 alkaen:
ma–pe klo 7.30–20
la klo 8–15
su ja pyhinä klo 9–13

Etätulkkauksen palveluajat vahvistetaan myöhemmin.


Lisätietoa muutoksista
:

Kela uudistaa vammaisten tulkkauspalvelua koskevat nettisivut loppuvuoden aikana ja uudistettu www.kela.fi/vatu -sivusto julkaistaan 1.1.2014. Lisäksi tulkkauspalveluiden esite päivitetään sekä julkaistaan uusi esite etätulkkauksesta.

  


Tämän ajankohtaista-uutisen osoite on
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1041

 
   

 
Takaisin