Takaisin etusivulle » A- A A+ Sivukartta

Ajankohtaista

10.9.2013
Tukiliitto: Kaikki itsemääräämisoikeutta vahvasti rajoittavat rajoitustoimenpiteet pois laista
 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lainsäädännön uudistamisen tarve koskee erityisesti kehitysvammaisten ja muistisairaiden henkilöiden palveluissa käytettävää pakkoa ja suojatoimenpiteitä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on antanut lausunnon lakimuutoksesta. Tukiliitto esittää, että kaikki itsemääräämisoikeutta vahvasti rajoittavat rajoitustoimenpiteet poistetaan lakiluonnoksesta. Tukiliiton lausunnossa muistutetaan, että kokemusten mukaan  rajoitustoimenpiteistä on voitu luopua jopa kokonaan sellaisissa toimintayksiköissä, joissa on kehitetty vuorovaikutusta, purettu rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja arvioitu henkilöstön työtapoja.

"Mikäli rajoitustoimenpiteiden kirjo lakiluonnoksessa säilyy esitetyssä laajuudessa, on suuri vaara, että mitään varsinaista muutosta työntekijöiden toimintatavoissa ei tapahdu ja rajoitustoimenpiteitä käytetään edelleen myös varmuuden vuoksi", toteaa Tukiliitto.

Lisäksi Tukiliitto toteaa lausunnossaan muun muassa, että lain tavoitteen toteutuminen edellyttää tuettua päätöksentekoa: "On varmistettava, että henkilö saa riittävästi päätöksenteossa tarvittavaa tukea omassa asiassaan".


Lausunnot

Tukiliiton ja Vammaisfoorumin lausunnot voi lukea kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä:
Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto, 9.9.2013
Vammaisfoorumin lausunto, 9.9.2013.


Uutta lainsäädäntöä on valmisteltu STM:n asettamassa työryhmässä ja virkatyönä heinäkuusta 2010 alkaen.
 
   

 
Takaisin