Vajaan kuukauden kuluttua käydään Suomessa kuntavaalit ja vaalikampanjat ovat niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin juurikin käynnistymässä. Puoluejohtajat kävivät pari päivää sitten ensimmäisessä vaalitentissään kiivasta keskustelua sote-uudistuksesta ja erityisesti valinnanvapauteen liittyvistä kysymyksistä.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, ovatko nämä sotevaalit vai eivätkö ole. Tulevaisuudessahan maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, mikäli soteuudistus toteutuu suunnitellulla tavalla. Mielestäni on suuri vaara, että nyt keskitytään liikaa vain soteuudistukseen. Olisi tärkeää saada keskustelun keskiöön myös niitä asioita, jotka ovat jatkossakin kuntien suorassa päätösvallassa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto haluaa näissä vaaleissa nostaa keskusteluun erityisesti saavutettavuuteen ja kouluinkluusioon liittyviä kysymyksiä ja kuulla kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä niistä.

Saavutettavuus on paljon muutakin kuin fyysistä esteettömyyttä. Meistä jokaisella on oikeus kaikkiin kunnan palveluihin. Tämän vuoksi niiden on oltava sellaisia, että meistä jokaisella on myös mahdollisuus saavuttaa ne. Tarvitaan muun muassa selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jolla kuntalaisen oikeuksista ja tarjottavista palveluista kerrotaan. Tässä on vielä paljon tehtävää.

Kunnat ovat viime vuosina kehittäneet erilaisia lähidemokratian muotoja ja tarjonneet kuntalaisille sitä kautta mahdollisuuksia osallistua ja tuoda mielipiteitään päättäjien tietoon. Tämä on hyvä kehityssuunta, kunhan mielipiteiden kuuleminen ei ole pelkkä muodollisuus. Myös kehitysvammaisilla ihmisillä pitää olla aito mahdollisuus saada oma äänensä kuulluksi. Tämä vaatii esimerkiksi sen miettimistä, miten tieto vaikutusmahdollisuuksista ja -kanavista tavoittaa kaikki kuntalaiset ymmärrettävässä muodossa.

Kehitysvammaisten Tukiliiton työelämän asiantuntija Mari Hakola kirjoitti helmikuussa Osaksi yhteistä yhteiskuntaa -blogikirjoituksessaan siitä, että askel kohti osallisuutta on päästä mukaan yleiseen kaikille yhteiseen. Tämä vaatii mahdollisuutta vaikuttaa niin omiin kuin yhteisön yhteisiin asioihin. On saatava tietoa, ymmärrettävä mitä se tarkoittaa, on oltava valtaa vaikuttaa ja mahdollisuus osallistua toimintaan. Kuntavaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden pohtia sitä, kuinka paljon omassa kunnassa tuetaan kaikille yhteistä ja kuinka paljon eriytetään perusteettomasti. Oman pohdinnan jälkeen on hyvä lähteä haastamaan ehdokkaita ja vaatia heiltä esimerkkejä siitä, kuinka eriyttäviä rakenteita lähdetään purkamaan.

YK:n vammaisoikeussopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaiset lapset ja nuoret saavat käydä koulua mahdollisimman laajan osallisuuden periaatteen mukaan. Oikeus yhdenvertaiseen opiskeluun ei kuitenkaan käytännössä toteudu. Käytännössä monet vammaiset lapset käyvät koulua muista erillään erityisluokissa tai erityiskouluissa, vaikka lapsi ja hänen vanhempansa toisin haluaisivat. Ammatilliset opinnot tyssäävät vaihtoehtojen ja riittävän tuen puutteeseen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on mukana kuuden vammaisjärjestön Tavoite24-kampanjassa, jonka tavoitteena on kaikille yhteinen koulu. Nettisivuillemme on koottu kuntapäättäjän työlista, jota on hyvä käydä kuntavaaliehdokkaiden kanssa läpi. Millaisia konkreettisia lupauksia he antavat kouluinkluusion edistämiseksi? Annettuihin lupauksiin on hyvä palata vaalien jälkeen.

Nettisivuillemme on koottu kattava paketti kuntavaalivaikuttamisen tueksi. Sivuilta löytyy erilaista materiaalia hyödynnettäväksi paikallisesti. Erityisen lämpimästi suosittelen videoita, joita olemme tuottaneet sekä saavutettavuudesta että kouluinkluusiosta. Ne kertovat tehokkaalla tavalla tavoitteistamme ja toimivat hyvänä keskustelun herättäjänä.

Haastetaan oman paikkakuntamme ehdokkaita ennen vaaleja, käydään äänestämässä ja palataan annettuihin lupauksiin valituksi tulleiden valtuutettujen kanssa.

 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*